informeer NU

naar een (ver)zorg(de)

vakantieweek voor U.

Alle vakantieweken

voor 2018 en 2019

vindt u onder het "kopje" 

 formulieren /vakantiekalender 

Doelgroep

 

 Voor onze doelgroep richten wij ons op alle volwassenen, die niet meer (alleen of met partner) op vakantie kunnen of durven. Dit kunnen bijvoorbeeld mensen met (beginnende) Alzheimer zijn of een andere vorm van (beginnende) dementie of er kan een andere reden zijn waarom U niet meer (zonder begeleiding) op vakantie kunt.

Bovendien denken wij aan het ontlasten van de eventuele partners en mantelzorgers

Van onze gasten verwachten wij dat ze (korte afstanden) nog zelfstandig kunnen lopen (met of zonder rollator), ze wonen nog zelfstandig (met of zonder thuiszorg en mantelzorgers) en ze vinden het gezellig om een weekje met elkaar van een vakantie te genieten.

Leeftijd speelt in principe geen rol en het maximum aantal gasten (inclusief partners of mantelzorgers ) is 6 tot maximaal 12 personen.

Door onze kleinschaligheid kunnen wij alle deelnemers voldoende Ondersteuning, Begeleiding en Zorg aanbieden.

Hiervoor zijn wij zelf 24 uur per dag "aanwezig", en door onze opleidingen en ervaring (Verpleegkundige en Maatschappelijk werk) zijn de geboden persoonlijke aandacht en deskundigheid gewaarborgd.

Met de eventuele extra hulp van enkele vrijwilligers kunnen wij U als deelnemer een plezierige en gezellige vakantie aanbieden  en kunnen we de partner of mantelzorger ontlasten.

Ondersteuning, Begeleiding en Zorg wordt ook geboden bij het beheren en toedienen van medicatie en of het aanbieden van hulp bij uw persoonlijke verzorging. Wij proberen hierin zoveel mogelijk aan te sluiten bij Uw wensen en (on) mogelijkheden.

Van te voren maken wij hier met U afspraken in een zorgplan.

Heeft U vragen of U in Uw persoonlijke situatie gebruik kunt maken van onze mogelijkheden schroom dan niet om contact met ons op te nemen

Ons motto is niet voor niets : "Uw zorg, onze zorg

 

 

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Dit is een verplicht veld